Alkoholmätare

Alkoholmätare, alkometer eller alkomätare är en apparat för att uppskatta mängden alkohol i en persons blod genom ett utandningsprov. Alkoholmätaren används främst av polisen i utandningskontroller för att undersöka om förare är nyktra, men används även av bland annat Tullen, sjöpolis, yrkesförare och privatpersoner. På sjukhusens akutmotagningar och alkoholkliniker, eller missbruksenheter brukar det också finnas sådana här alkoholmätare. Alkoholmätare i fordon kallas alkolås. Sedan halvårsskiftet 2008 har kustbevakningen rätt att kontrollera nykterheten till sjöss medelst alkhoholmätare, vilket tidigare bara polisen fick göra.

Källa: Wikipedia

Promille

Promille (‰), beteckning för tusendel (per mille). Oftast används promilletecknet (‰) för att beteckna promille. Vid mätning av alhokolhalt, kan man räkna både på volym och på vikt. Eftersom alkohol inte har samma densitet som blod innebär detta två olika talvärden för samma blodprov.

Källa: Wikipedia

Fakta om Alkohol promilletestare

Teknikerna för att upptäcka alkohol i kroppen varierar och den som anses ha skapat den första fungerande alkoholmätaren baserat på utandningsprov är Dr. Robert Bokrenstein, polis och senare professor vid Indiana University -1954.

Djupa lungluften

För att kunna vara säker på att alkometern visar vilken blodalkoholkoncentration som testpersonen har, måste provet tas på luften som kommer från alveolerna längst ner i lungan. Det är här som blodkärlen möter luftkanalerna i lungan och dessa visar då också vilken alkoholhalt som testpersonen har. Om mätaren tar prov under 0,7 liter eller lägre, så speglar provet bara den luft som testpersonen andats in. En alkohol-promilletestare som tar provet efter ca 1,2 liter luft speglar alkoholkoncentrationen i blodet

Olika former av alkohol-promilletestare

Det finns olika former av alkometrar: Halvledarcell, bränslecell, och infraröd mätning är de som används.

Halvledarcell

Alkometer med halvledarcell kan ge utslag själv om man inte har druckit alkohol, då den kan reagera på bland annat parfym, hårspray, bensin, cigarettrök och naturliga elementer i utandningsluften, som exempel aceton och ketoner.

Bränslecell

Bränslecellteknologin i alkometrar har utvecklats och förbättrats ända sedan den blev introducerad på 1970-talet. När man blåser i en promilletestare med en sådan teknologi fångas utandningsluften upp av en bränslecell med två platinaelektroder. Här oxiderar alkoholen som eventuellt finns i utandningsluften, och genererar elektrisk ström. Ju högre alkoholkoncentration, ju mer ström produceras.

Alkohol-promilletestaren mäter mängden ström som är producerad i bränslecellen, och omvandlar detta till ett bestämt mått på alkoholkoncentrationen.

De flesta experter är idag eniga om att bränslecellsteknik är den bästa för alkoholmätare. I professionella mätare som används av Polisen vid till exempel alkoholkontroller används bränslecellsmätare.

Infraröd mätning

Infraröd mätning finns i polisens bevisinstrument och är en dyr mätare som kostar runt 70 000 kr.

Alkoholmätare för privatpersoner

Det finns många olika modeller av alkoholmätare för privatpersoner. Dessa är oftast av mindre modell än polisens och inte lika exakta, och de billigare modellerna har visat sig vara opålitliga då de visat sjunkande resultat vid flera blåsningar i följd, alternativt inte varit kalibrerade för det aktuella landets alkoholgränser.

Den senaste stora testen som gjordes i Sverige av Aftonbladet och MHF år 2010, visade dock att det finns små alkoholmätare med bränslecell som fungerar bra.

Kalibrering

Alla alkometrar behöver kalibreras. Bränslecellsbaserade alkometrar som inte regelbundet används och utsätts för alkohol blir långsamma och behöver minst en gång per år kalibreras eller kontrolleras.

Halvledarcellsmätare som inte används får oxid på cellen vilket gör att mätaren blir mindre känslig för alkohol. Även faktorer som hur alkometern lagras spelar in. Utsätts en alkometer för extrem hetta, kyla eller hög luftfuktighet kan detta påverka och ställa om mätarens värden.

Köp din Alkohol promilletestare

FCA 35 - Alkohol promilletestare

TEST AV ALKOMÄTARE

Fuel Cell FCA 35 är en helt ny alkomätare med bränslecellsteknologi, testad och godkänd enligt EU standarden EN-16280:2012 för att säkra högsta möjliga kvalitet och säkerhet för dig som konsument.


Många av dagens alkoholmätare visar fel vilket kan få ödesdigra konsekvenser. Inte bara för att föraren kan tas av polis och bli av med körkortet, risken är stor för att bli inblandad i en olycka, skadas, eller i värsta fall, sätta livet, det egna eller andras, på spel.


FCA 35 är testad av MHF, Sveriges enda ackrediterade laboratorium, specialiserat på alkoholmätning.

   
Bränslecellsteknologin finns i de instrument som polis och andra myndigheter använder och bygger på den absolut säkraste teknik som kan uppbringas idag.


FCA 35 är en vidareutveckling av vår säljsuccé FCA-7000 men med fler funktioner, bland annat minne och snabbare uppstart. Det inbyggda minnet hjälper FCA 35 att själv ge besked när det är dags för kalibrering av alkomätaren.

Med sina små yttermått och obetydliga vikt, 85 g är FCA 35 lätt att ta med och enkel att hantera. En livräddare i fickformat!
Därför råder ingen tvekan; FCA 35 är första och bästa valet för den som önskar mäta promillehalten på det mest tillförlitliga sättet!
Vi rekommenderar att kalibrering utförs var 12:e månad eller efter 500 tester.

KALA utför kalibrering

Pris: 1199:-
Köp här