Alkoholmätare

Alkoholmätare, alkometer eller alkomätare är en apparat för att uppskatta mängden alkohol i en persons blod genom ett utandningsprov. Alkoholmätaren används främst av polisen i utandningskontroller för att undersöka om förare är nyktra, men används även av bland annat Tullen, sjöpolis, yrkesförare och privatpersoner. På sjukhusens akutmotagningar och alkoholkliniker, eller missbruksenheter brukar det också finnas sådana här alkoholmätare. Alkoholmätare i fordon kallas alkolås. Sedan halvårsskiftet 2008 har kustbevakningen rätt att kontrollera nykterheten till sjöss medelst alkhoholmätare, vilket tidigare bara polisen fick göra.

Källa: Wikipedia

Promille

Promille (‰), beteckning för tusendel (per mille). Oftast används promilletecknet (‰) för att beteckna promille. Vid mätning av alhokolhalt, kan man räkna både på volym och på vikt. Eftersom alkohol inte har samma densitet som blod innebär detta två olika talvärden för samma blodprov.

Källa: Wikipedia

Alkohol promilletestare / Alkoholmätare

- för säker bilkörning

I var tredje dödsolycka i trafiken är en rattonykter förare inblandad. Ungefär 12 000 rattfyllerikörningar görs varje dygn enligt analyser av rutinmässiga utandningsprov.

År 2016 omkom 270 personer i vägtrafik, antalet som dog i alkoholrelaterade olyckor ökade från 61 personer 2015 till 67 år 2016.

Utvecklingen går åt fel håll och nu kraftsamlar polis och Trafikverk mot rattfylleri genom att skapa bättre förutsättningar för fler nykterhetskontroller på väg.Under våren 2018 påbörjades ett arbete med att utreda juridiska och organisatoriska möjligheter för trafiknykterhetskontrollanter att kunna stoppa fordon och genomföra kontroller av nykterhet. Under 2019 hoppas man komma igång.

Utöver detta vill myndigheterna förbättra förutsättningarna för egenkontroller innan färd. Många rattfyllerister är så kallade dagen-efter-förare, som druckit kvällen innan och inte hunnit nyktra till.

Många företag och organisationer skulle, genom att se en nykter trafik som en del av ett hållbart samhälle, genom egna nykterhetskontroller göra skillnad. Trafikverket och Polisen har en viktig roll att underlätta och motivera sådana egenkontroller.

Med en egen, tillförlitlig alkohol-promilletestare är det enkelt att ta reda på om det är grönt att ta plats bakom ratten efter en festkväll. Inte nog med att det är en billig livförsäkring, det är samtidigt ett bra hjälpmedel för att drastiskt minska olycksrisken.

Många rattfyllerister är så kallade dagen-efter-förare, det vill säga de som har druckit kvällen innan de ska köra. Har de tur händer ingenting, har de lite mindre tur tas de av polisen. Har de ingen tur alls råkar de ut för en olycka och skadar andra och sig själva.

Med en egen, tillförlitlig, alkohol-promilletestare är det lätt att ta reda på i vilken form vi är, innan vi sätter oss bakom ratten - en billig livförsäkring och ett mycket bra hjälpmedel för att drastiskt minska olycksrisken.

Köp din Alkohol promilletestare

FCA 35 - Alkohol promilletestare

TEST AV ALKOMÄTARE

Fuel Cell FCA 35 är en helt ny alkomätare med bränslecellsteknologi, testad och godkänd enligt EU standarden EN-16280:2012 för att säkra högsta möjliga kvalitet och säkerhet för dig som konsument.


Många av dagens alkoholmätare visar fel vilket kan få ödesdigra konsekvenser. Inte bara för att föraren kan tas av polis och bli av med körkortet, risken är stor för att bli inblandad i en olycka, skadas, eller i värsta fall, sätta livet, det egna eller andras, på spel.


FCA 35 är testad av MHF, Sveriges enda ackrediterade laboratorium, specialiserat på alkoholmätning.

   
Bränslecellsteknologin finns i de instrument som polis och andra myndigheter använder och bygger på den absolut säkraste teknik som kan uppbringas idag.


FCA 35 är en vidareutveckling av vår säljsuccé FCA-7000 men med fler funktioner, bland annat minne och snabbare uppstart. Det inbyggda minnet hjälper FCA 35 att själv ge besked när det är dags för kalibrering av alkomätaren.

Med sina små yttermått och obetydliga vikt, 85 g är FCA 35 lätt att ta med och enkel att hantera. En livräddare i fickformat!
Därför råder ingen tvekan; FCA 35 är första och bästa valet för den som önskar mäta promillehalten på det mest tillförlitliga sättet!
Vi rekommenderar att kalibrering utförs var 12:e månad eller efter 500 tester.

KALA utför kalibrering

Pris: 1199:-
Köp här